Drzewko decyzyjne

bogdan, poniedziałek 02 kwietnia 2007 - 00:00:00

„Drzewko decyzyjne”

Jest to metoda graficznego zapisu dyskusji, mająca zastosowanie w procesie podejmowania decyzji w sytuacji problemowej. Można ją zastosować do wszystkich sytuacji, w których należy dokonać wyboru. Uczestnicy analizują cały problem. Zastanawiają się nad skutkami najróżniejszych rozwiązań, oceniają je pod względem przyjętych celów i wartości. Problem może stanowić nieprzewidywalność sytuacji, dlatego też należy wcześniej przećwiczyć pewne kwestie. Uczestnicy sami dokonują poszukiwań, prowadzący jedynie gra rolę mediatora i eksperta.

Metodę tę można doskonale wykorzystać przy takich tematach jak: palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, nadużywanie leków, klonowanie, tworzenie organizmów transgenicznych.

Etapy:

  1. określenie problemu wymagającego rozważania i podjęcie decyzji
  2. wyszukiwanie rozwiązań
  3. znalezienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań
  4. omówienie sposobu graficznego zapisu dyskusji – schemat „drzewka decyzyjnego”
  5. wypisanie celów i wartości znaczących dla osób podejmujących decyzje
  6. ostateczne podjęcie decyzji – uzasadnienie jej
Przebieg lekcji:

Schemat drzewka decyzyjnego:

[reg]

Metoda ma charakter uniwersalny i może znaleźć zastosowanie w różnych scenariuszach. Dzięki niej uczniowie ćwiczą następujące umiejętności:

Metodę drzewka decyzyjnego można doskonale wykorzystać przy takich tematach jak: budowa spalarni o odpadów, zmniejszenie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych czy segregacja odpadów.[/reg]


Ta publikacja pochodzi ze strony Ekopedagog
( http://ekopedagog.net/e107_plugins/content/content.php?content.41313 )